O nas

Kim jesteśmy? Jak wskazuje nazwa wspólnoty, jesteśmy uczniami. Pragniemy oddawać, z miłości do Chrystusa, każdą chwilę swojego życia za sprawy Kościoła, zwłaszcza za tych, którzy są daleko od Boga. Tego oddania uczymy się pod czułym spojrzeniem Maryi, której zawierzamy siebie i naszą drogę. Drugim naszym powołaniem jest apostolstwo. Chcemy, by nasze świadectwo pociągało innych do życia w przyjaźni z Chrystusem. Nasze apostolstwo realizujemy przez modlitwę, ofiarę za tych, których życie wieczne jest zagrożone, rzetelne wykonywanie swoich zadań życiowych – małżeńskich, rodzicielskich, zawodowych – oraz przez zaangażowanie w konkretne działania apostolskie na terenie swojej parafii lub współpracę z Siostrami Uczennicami Krzyża w ich inicjatywach duszpasterskich.Wspólnota świeckich Uczniów Krzyża istnieje we Wrocławiu już ponad 25 lat. Przez większość tego okresu, była pewnym fenomenem, bo działała „na odległość”. Siostry przyjeżdżały do stolicy Dolnego Śląska, prowadziły spotkania i integrowały wspólnotę. Od września 2014 r., gdy Uczennice Krzyża otworzyły placówkę we Wrocławiu, rozpoczął się również nowy rozdział w funkcjonowaniu świeckiej wspólnoty. Do „starych wyjadaczy” dołączyły nowe osoby indywidualne i całe rodziny, odnajdując we wspólnocie miejsce formacji, spotkania z drugim człowiekiem i wzajemnego umacniania się w wierze.